Utfordrer Troms-kommunene

- Kommunene i Troms må bli flinkere til å bruke moderne teknologi i arbeidet med velferdstjenester og helsetilbud. Derfor inviteter nå fylkesmannen i samarbeid med UNN og UiT til en konferanse om digitalisering og velferdsteknologi. Ny teknologi kan sette folk i bedre stand til å mestre eget liv og helse, og bidra til økt trygghet for den enkelte, heter det i omtalen av konferansen.