Utelukker samarbeid med Hammerfest

I en undersøkelse gjennomført av avisa Hammerfestingen, åpner flere av kommunene i Vest-Finnmark for et samarbeid med Hammerfest.
Den eneste kommunen som sier nei til dette er Hasvik, og ordfører Eva Husby. Hun utelukker også et samarbeid med Alta. De lange avstandene over sjø og land til de to vekstkommunene i Vest-Finnmark, gjør at kommunen heller går for et samarbeid med ni andre øykommuner i Norge.