Utelukker ikke flere fornærmede – samfunnstopp siktet i sedelighetssak

Etter det NRK kjenner til utelukker ikke politiet at det kan være flere fornærmede i saken der en samfunnstopp fra Troms er siktet i en sedelighetssak.

Tromsø politistasjon
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Onsdag morgen ble den kjente Tromsø-mannen pågrepet av politiet, og dagen etter fremstilt for varetektsfengsling. Nord-Troms tingrett sa nei til politiets krav om to uker, men fengslet mannen for en uke med brev- og besøkskontroll. Kjennelsen er unntatt offentlighet i sin helhet.

Anita Hermandsen

Politistasjonssjef i Tromø, Anita Hermandsen, vil ikke bekrefte avhør.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Politiet mener mannen har utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang.

Samfunnstopp siktet i sedelighetssak etter varsel fra ung mann

Overraskende siktelse

NRK har i dag vært i kontakt med en rekke personer som kjenner siktede, mange er sjokkert over at mannen er siktet i en så alvorlig sak.

Fornærmede varslet selv en offentlig institusjon og fortalte om det han mener han er utsatt for. Ifølge siktelsen har dette vært et forhold som har pågått over tid. Samfunnstoppen er siktet både for gammel og ny straffelov som kom i 2015.

Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen sier mannen stiller seg helt uforstående til siktelsen.

Han er siktet etter paragraf 224, første ledd, bokstav A, i gammel straffelov.

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år».

Og i tillegg etter den nye straffeloven, paragraf 295:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».