Utdanningsdirektør bekymret for fosterbarns rettssikkerhet

Store forskjeller i hvor mange besøk fosterhjemsbarn får av barnevernet. Fylkesmann bekymret for enkelte.

Barnevern

Kommuner har fått ned antall fristbrudd på undersøkelser, men klarer ikke å følge opp fosterhjemsbesøkene de er pålagt.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Fylkesmann har gjort opp status for barnevernet i Troms. Tall fra første halvår i år viser at tromskommuner brøt fristen for undersøkelser i 22 prosent av barnevernsakene. I landet for øvrig var tallet ni prosent.

Kommunene Tromsø, Lenvik interkommunale barneverntjeneste og Kvænangen og Nordreisa barneverntjenester, har fått ekstra oppfølging, tilført stillinger og annen hjelp fra fylkesmann. Men det har bare hjulpet til en viss grad.

Kommuner har fått ned antall fristbrudd på undersøkelser, men klarer ikke å følge opp fosterhjemsbesøkene de er pålagt.

Videre viser det seg at Målselv og Kvæfjord kommuner sliter med å overholde fristene for å undersøke saker.

Slik foregår det

  1. Når barnevernet får inn en bekymringsmelding skal de gjennomgå den, og vurdere om meldingen skal følges opp med videre undersøkelser. I loven står det at de skal gjøre det snarest, og senest innen en uke. ( § 4.2)
  2. Dersom det er grunn til å tro at barnet trenger tiltak skal det undersøkes og senest innen tre måneder. ( § 4.3) I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder.
  3. Så skal barnevernet sette i gang tiltak etter undersøkelsene der det er behov.

Det er i forhold til punkt tre at spesielt Målselv og Kvæfjord kommune har problemer, og det bekymrer fylkesmann.

Går ut over andre tjenester

Tromskommuner som har fått ned antall lovbrudd på behandlingstida i barnevernsaker, sliter altså nå med andre lovpålagte oppgaver.

Hilde Bremnes, utdanningsdirektør i Troms

– Kommunene bør sørge for en god oppfølging av barn i fosterhjem, sier Hilde Bremnes.

Foto: Kristine Østvold / NRK

–Vi ser at disse kommunene rapporterer om manglende oppfølging i fosterhjem. Det er bekymringsfullt for dette er barn som det offentlige har overtatt omsorgen for, sier utdanningsdirektør Hilde Bremnes.

Hun peker på at dette berører direkte barnas rettssikkerhet. Lovens hovedregel krever fire oppfølgingsbesøk i ett fosterhjem, men det er kun et minimum.

Jobber med saken

Inger Slettum Olsen er barnevernleder i Lenvik interkommunale barneverntjeneste. Den består av kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Tallene fra første halvår i år viser at de ikke har gjort de lovpålagte besøkene i 16 fosterhjem. De har til sammen 49.

– Vi har en plan om å få gjort unna disse lovpålagte besøkene før jul. Vi har fått en stilling i et halvt år som skal ta seg av disse sakene, og det vil hjelpe oss godt, sier Slettum Olsen.

Hun viser til at de har hatt en markant økning i omsorgsovertakelser den siste tida.

– Tilbakevendende utfordring

Tromsø kommune har fosterhjem over hele landet. Av 166 fosterhjem hadde 54 ikke fått de besøkene loven krever viser tall fra fylkesmann.

Enhetsleder i Tromsø kommune Elizabeth Kræmer

– Denne utfordringen jobber vi med, sier barnevernleder i Tromsø, Elisabeth Kræmer.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Dette er dessverre ikke noe nytt. Det er heller ikke noe som har oppstått som en konsekvens av at vi nå overholder alle tidsfristene med nye meldinger og undersøkelser. I likhet med andre kommuner er antallet fosterhjemsbesøk en utfordring for Tromsø kommune. Men noen fosterbarn har fått to besøk andre langt flere ut fra deres situasjon og behov. Vi jobber kontinuerlig og iherdig med å lukke disse avvikene for å følge bedre opp barna som er plassert i fosterhjem, sier Elizabeth Kræmer.