Utbygging kan bli 19 milliarder billigere

En utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet kan bli 19 milliarder kroner billigere enn først beregna. Det visre beregninger fra Statoil som ble presentert i London i dag. De nye beregningene kan bety at ilandføring er skrinlagt.

Johan Castberg

Johan Castberg-feltet i Barentshavet, som tidligere bar navnene Skrugard og Havis, kan bli billigere å bygge ut.

Foto: Illustrasjon: Statoil

Det er nettstedet petro.no som forteller dette.

Årsaken til prisreduksjene, som tilsvarer et kutt på en femtedel av opprinnelig pris er en ny gjennomgang av hele utbyggingsprosjektet for feltet i Barentshavet, samt Statoils kuttprogram for reduksjon av kostnader.

I praksis betyr det at totalprisen er redusert fra 100 milliarder til mellom 60 og 80 milliarder.

Ikke ilandføring

I følge nettstedet vil kostnadskuttene innebære at ilandføring på Veidnes er skrinlagt, og at en løsning med en flytende produksjonsplattform og omlasting til skip er mer aktuelt dersom feltet skal bygges ut.

Tidligere har Statoil slått fast at det skulle bygges en ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp, men har senere gått tilbake på det.

Ved å gå bort fra ilandføring er prislappen automatisk redusert med 10 milliarder, og de resterende besparelsene kommer som følge av kostnadskutt.

Halv pris

I følge Statoils konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum, som la fram konstandskuttene i London i dag jobbes det også med å se på investeringskostnadene i utbyggingsfasen. Dermed kan, om alle kuttmuligheter gir effekt, en utbygging av Johan Castberg-feltet komme på samme nivå som Goliat-utbyggingen, nemlig knappe 50 milliarder. Det er i såfall halv pris i forhold til utgangspunktet.