Usikkert om overgrepsdom ankes

En av forsvarerne til mannen som ble dømt til åtte års fengsel for overgrep mot dattera si, er tilfreds med at deler av dommen er i samsvar med forsvarernes påstander. – Klienten vår ble frifunnet for en av tiltalepostene, og dommerne var enige i at det ikke var grunnlag for forvaringsdom, sier advokat Ida Lejon. De har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.