Urfolksavgift møter motstand

Vest-Finnmark regionråd reagerer sterkt på at Sametinget kan få disponere ny avgift på gruvedrift i Finnmark.

Geir Ove Bakken.

Bakgrunnen er at regjeringen er innstilt på å betale urfolksvederlag på uttak av mineraler i Finnmark og at Sametinget kan få disponere dette vederlaget.

- Må komme hele Finnmark til gode

Det aksepteres ikke av de syv kommunene i Vest-Finnmark regionråd.

- Jeg synes at inntekter i forhold til grunn i Finnmark skal komme alle innbyggere i fylket til gode. Og innbyggerne er representert av fylkeskommunen i denne sammenhengen. Jeg synes det blir nokså feil når sametingspresidenten går inn og sier at vi skal ha en egen urfolksavgift, sier ordfører Geir Ove Bakken i Alta.

Bakgrunnen er at regjeringen vil foreslå et urfolksvederlag i den nye mineralloven som skal vedtas av Stortinget i løpet av 2008.

Regjeringen åpner for at Sametinget skal kunne disponere dette vederlaget.

Skrev brev

Geir Ove Bakken har som leder av Vest-Finnmark regionråd skrevet et krast brev til Regjeringen der det går klart fram at regionrådet ikke aksepterer dette.

- Det viktigste med denne uttalelsen er å gi beskjed til sentrale myndigheter om at vi støtter fylkesordføreren i denne saken, og at inntektene skal komme alle finnmarkinger til gode.

Fylkesordfører Runar Sjåstad har fremsatt samme syn som Bakken. Han mener det er Finnmarkseiendommen som grunneier som skal disponere midlene.

Geir Ove Bakken reagerer på prosessen i forhold til utarbeidelsen av lovforslaget og mer enn antyder at den har vært uryddig.

Står på sitt

Sametingspresident Egil Olli står fortsatt på at det er Sametinget som skal disponere denne avgiften.

- Jeg finner ingen andre enn Sametinget som representerer det samiske folk og urfolk i Norge. Derfor synes jeg at det er valdig rart at man ikke anerkjenner Sametingets rolle som urfolkenes øverste organ.