UNN-pasient: – Som å reise på første klasse

Universitetssykehuset Nord-Norge er på landstoppen når kvaliteten på behandlingstilbudet rangeres.

Tove Rinde Johansen (t.v) og Rita Pettersen Tolnes

Tove Rinde Johansen (t.v.) og Rita Pettersen Tolnes får begge behandling på UNN.

Foto: MARITA ANDERSEN / NRK

Tall i Helsedirektoratets kvalitetsindikator viser at Helse Nord og UNN ligger i landstoppen på mange behandlinger.

Det kommer blant andre kreftpasienten Tove Rinde Johansen til gode. Hun er i et behandlingsforløp mot brystkreft. Allerede dagen etter at hun fikk diagnosen fikk hun den første behandlingen med cellegift, og ble satt inn i et behandlingsforløp.

– Det er som å reise på første klasse. Når man skal ut på en slik reise, som ikke er lystbetont, er det helt fantastisk å møte gjengen på stråleavdelinga, de som setter cellegift, folk på Vardesenteret, kreftleger, de som tar blodprøver, ja alle sammen. For meg har det vært supert, sier en takknemlig pasient.

– Dedikerte medarbeidere

Blant det som måles, er hvor flinke sykehusene er til å lose kreftpasienter gjennom pakkeforløp, som skal gi pasientene god informasjon og rask behandling. Leder for Kvalitets- og utviklingsavdelingen ved UNN, Einar Bugge, sier seg stort sett fornøyd med tallene fra Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer som ble offentliggjort torsdag.

– Vi har veldig mange dyktige og dedikerte medarbeidere som gjør en kjempeflott jobb, og det gir resultater for pasientene.

Men Bugge sier de må forbedre seg innafor en del kreftformer, slik som eksempelvis underlivskreft og prostatakreft.

– Prostatakreft er utfordrende for stort sett hele landet, men utviklingen har vært positiv, særlig det siste året.

  • Se video:
    Nye tall viser at UNN er blant de beste i landet - når
det gjelder rask utredning og behandlingsstart for kreftpasienter. For kreftsyke Tove Rinde Johansen har det hatt stor betydning.

    Tove Rinde Johansen (t.v.) og Rita Pettersen Tolnes.

– Må strekke seg

Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, har sett på tallene for Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er viktig at sykehusene alltid strekker seg mot å bli bedre, sier Steinert.

I direktoratets kvalitetsindikator skårer Helse Nord jevnt over godt på de punktene der de regionale helseforetakene måles mot hverandre.

Også Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset kommer godt ut i Helsedirektoratets kvalitetsindikator.