Alvorlig syk pasient fikk overført feil blodtype under operasjon

Helsetilsynet kritiserer Universitetssykehuset Nord-Norge etter den alvorlige hendelsen. Det er ikke første gang at sykehuset refses for dårlige rutiner med blod.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Ledelsen ved UNN beklager det som skjedde og har skjerpet inn rutinene.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at en alvorlig syk pasient ved UNN fikk feil blodtype ved ei blodoverføring under en langvarig og kompleks operasjon i mai i år.

En kjede av feil førte til at pasienten fikk overført blod fra en blodpose tiltenkt en annen pasient.

Det er ført tilsyn etter at sykehuset varslet om hendelsen. Konklusjonen er at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at UNN ikke har sikret at rutiner ved blodoverføring er godt nok innført og praktisert.

Pasienten fikk en akutt og alvorlig reaksjon på blodoverføringen. Pasienten overlevde og fikk ingen alvorlige skader.

Også i 2016 fikk sykehuset kritikk fra Helsetilsynet etter at det ble avdekket at man ikke hadde gode nok rutiner for blodoverføring.

– Skal ikke skje

Sykehusledelsen beklager det som har skjedd.

– Overføring av feil blodtype skal ikke skje. For å unngå nye hendelser har vi innskjerpet rutinene og opplæringen vår. Hendelsen har vært gjennomgått i allmøte for ansatte, og vi er i gang med å innføre et elektronisk system for identitetskontroll av pasient og blodpose. Sistnevnte vil redusere muligheten for menneskelig svikt ved identitetskontroll, sier administrerende direktør i UNN, Anita Schumacher i ei pressemelding.

I granskingen kommer det også fram pasienten ikke ble umiddelbart informert om feilen som var gjort. Det er også avdekket at pasienten ikke fikk god nok informasjon og oppfølging.

– Vi beklager det og har bedt pasienten det gjelder om unnskyldning for dette.
Vi har gjennomgått hendelsen og vil forbedre rutinen for oppfølging og informasjon til pasient og pårørende etter alvorlige hendelser, sier medisinsk fagsjef, Haakon Lindekleiv.