UNN-direktøren: – Har ikke klart å ta pasientopplevelsen på alvor

Universitetssykehuset Nord-Norge innrømmer svikt i saken om tvangsbruk i akuttpsykiatrien.

Tor Ingebrigtsen UNN-direktør

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN er glad for at Sivilombudsmannen har avdekket holdninger og adferd som står i strid med UNN sine verdier.

Foto: Ulriksen, Michael / NTB scanpix

Onsdag gikk fristen ut for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) å komme med sin tilbakemelding til Sivilombudsmannen, som i en tilsynsrapport avslørte utstrakt og ulovlig tvangsbruk ved akuttpsykiatrien.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen innrømmer svikt i sitt svar, som NRK har fått tilgang til:

Direktøren ser rapporten som uttrykk for at UNN dessverre ikke har klart å ta pasientens perspektiv og opplevde erfaringer på alvor i tilstrekkelig grad i deler av tvungent psykisk helsevern. Rapporten gir derfor et viktig bidrag til vårt kontinuerlig forbedringsarbeid.

Tor Ingebrigtsen

Rapporten fra Sivilombudsmannen, som ble oversendt ledelsen for to uker siden, peker på manglende rutiner og opplæring hos de ansatte ved tvangsbruk, men sykehusdirektøren skriver at «svikten i hovedsak er knyttet til implementering og gjennomføring» av vedtatte rutiner.

Han utdyper overfor NRK at det er ledelsen sitt ansvar å påse at rutiner blir fulgt.

– Vi starter et arbeid under tre overskrifter for å følge opp rapporten. Den ene handler om utarbeidelse og implementeringer av rutiner og prosedyrer. Den andre handler om kulturen og holdninger i virksomheten. Og den tredje handler om ledelse og om hvordan god ledelse kan føre til endringer.

Krevende for de ansatte

Rapporten som ble gjort kjent i media, har skapt sterke reaksjoner i det helsepolitiske miljøet, pårørende og brukerorganisasjoner. Pårørende sier til NRK at dette er en kjent problemstilling, som de har forsøkt å ta opp med sykehusledelsen i en årrekke.

Funnene har også rystet ledelsen og ansatte ved UNN, og Ingebrigtsen skriver dette i sitt brev til Sivilombudsmannen:

Tilsynet har frembragt dybdekunnskap om enkeltepisoder i pasientbehandlingen og subkulturer i organisasjonen som tidligere ikke har vært forstått fullt ut.

Tor Ingebrigtsen

Sykehusledelsen skriver også i sitt svar at de stiller seg bak rapportens konklusjon om at det også har sviktet i kontrollorganene, som fører tilsyn med tvangsbruk i psykiatrien.

Sykehusdirektøren påpeker at saken har vært utfordrende for de rundt tusen ansatte ved Psykisk helse- og rusklinikken, da de mener at rapporten generaliserer ut fra observasjoner av enkeltepisoder, og at flere ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som tilsynsrapporten legger frem.

Ingebrigtsen utdyper dette overfor NRK:

– Vi er bekymret for at det har oppstått et inntrykk i offentligheten om at disse funnene er et generelt trekk ved hele vår virksomhet. Det tror vi ikke at det er, men det er læring for hele virksomheten i rapporter. Og det er beskrevet episoder som vi på ingen måte kan være bekjent med.

Reim

Sivilombudsmannen oppsummerer med at man er «svært bekymret» for situasjonen ved UNN Åsgård. I 2015 valgte akuttpostene ved sykehuset å beltelegge pasienter i reimer eller bruke andre fysiske tvangsmidler 163 ganger.

Foto: Siv Eli Vuolab / nrk

Styret krever regelmessig rapportering

Et enstemmig styre ved UNN vedtok i et ekstraordinært styremøte tirsdag at de heretter vil kreve jevnlige rapporter om tvangsbruk ved UNN Åsgård.

Saken blir dermed en fast post på styrets dagsorden i høst.

– Vi ønsker å utvikle en hovedindikator som er egnet til å følge utviklingen av tvangsbruken i psykisk helsevern over tid, og vi ber direktøren fremlegge forslag til en slik indikator allerede til neste styremøte, som er 14. september, sier styreleder Jorhill Andreassen til NRK.