Universitetet kan tape tomtestrid

Universitetet i Tromsø kan tape dragkampen om plassering av et nytt universitetsmuseum.

Tromsø Museum er en stor bygning

Forskerne og politikerne er uenige om hvor det ny universitetsmuseet i Tromsø skal ligge. Forskerne vil ha museet på universitetsområdet, mens politikerne og turistnæringa vil legge bygget til sentrum av byen.

Foto: Piera Balto / NRK

UiT–Norges arktiske universitet, vil ha nybygget i Breivika. Den politiske ledelsen i Tromsø kommune vil ha bygget i sentrum. Det vil også de tre stortingsrepresentantene fra Troms som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Blant dem er Torgeir Knag Fylkesnes fra SV.

Forstår argumentene

– Jeg har forståelse for de akademiske argumentene for å ha museet i Breivika. Men jeg mener at en så viktig institusjon som et nytt universitetsmuseum i Tromsø, blir enda mer viktig dersom det plasseres i sentrum, der det hører hjemme, sier Knag Fylkesnes. Tromsø Museum er i dag en av de største og mest populære turistattraksjonene i Tromsø.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms Høyre sier at et nytt museum bør ligge i sentrum. Dette bør bli et utstillingsvindu som er lett tilgjengelig for tilreisende til Tromsø.

Også Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet mener at museet bør være i sentrum.

– Få staten til å komme med penger

– Jeg håper av hele mitt hjerte at vi får et nytt universitetsmuseum i Tromsø. Det hadde vært flott å få det i sentrum. Men det viktigste nå er å få på plass pengene til prosjektet. Da må alle gode krefter, særlig den politiske ledelsen i Tromsø bruke sine kontakter for å få regjeringa til å bla opp, sier Henriksen.

Stortingskomiteen de er medlemmer av, blir svært viktig i arbeidet med å få et nytt universitetsmuseum til Tromsø. Men alle tre stortingsrepresentantene sier det er viktig med en nær og god dialog mellom kommunen og universitetet.

Eldst i Nord-Norge.

Tromsø Museum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av Universitetet i Tromsø. Anlegget på Sør-Tromsøya tilfredsstiller ikke dagens krav. Statsbygg har derfor startet jobbing med et nytt museum, men foreløpig er det ikke foreslått noen bevilgninger på statsbudsjettet.

Dyrt i sentrum

Ledelsen i Tromsø kommune mener at et nytt museum bør kunne ligge på tomta til Tromsø skipsverft, som om få år vil flytte virksomheten sin ut av byen. Men ei tomt for et nytt museum i sentrum vil koste over 300 millioner kroner, mener universitetet. Det er også høyst uklart når ei tomt på skipsverftstomta er klar til å kunne brukes.

Ta vare på gjenstander

Denne øksen fra Tromsø Museum skal være med på ferden til London og Berlin

Hensynet til gjenstandene ved Tromsø Musuem tilsier at det nye bygget kommer i Breivika, mener forskerne.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Men på Tromsø Museum er det tusenvis av gamle gjenstander som ikke er godt nok sikret. Prorektor Wenche Jakobsen mener at ei plassering i Breivika er svært viktig også av den grunn, der universitet har en tilgjengelig tomt.

– Vi har fått rapporter som viser at mange gjenstander står i fare for å bli ødelagt. Derfor må vi snarest få sikret disse gjenstandene, sier Wenche Jakobsen.

Torgeir Knag Fylkesnes fra SV mener at oppbevaring av de gamle gjenstander bør kunne løses.

– Dette må vi se på i et langsiktig perspektiv, sier han.