Unikt samarbeid resulterte i ny stasjon til 18 millioner

Den nye tollstasjonen i Kilpisjarvi byr på bedre plass, enklere adkomst og hyppigere kontroller, sier tolldirektør Atle Joakimsen.

Tollstasjonåpning

BLID: Det var godt oppmøte når den nye tollstasjonen i Kilpisjarvi åpnet i dag.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Det betyr veldig mye, både for våre tjenestemenn og for dem som er brukere av tjenestene på tollstasjonen. For spesielt næringstrafikken vil tilgangen fremover oppleves som lettere enn tidligere. Det har mildt sagt vært dårlige forhold her.

Det sier tolldirektør for Nord-Norge, Atle Joakimsen.

I dag åpnet den nye tollstasjonen i Kilpisjarvi. Norge og Finland skal i årene fremover dele på driftskostnadene til stasjonen som har kostet hele 18 millioner kroner å bygge opp. Bygget som var fra 60-tallet har bydd på store utfordringer opp igjennom årene.

Flere nyansatte

– Det har vært voldsomme utfordringer, til tider trafikkfarlig. På vinteren har vi hatt flere nestenuhell, hvor trailere har nærmest glidd inn i veggen der våre tjenestemenn har oppholdt seg.

Den gamle tollstasjonen har ifølge Joakimsen vært både trang og hatt dårlige forhold for kontroll. Med ny stasjon kan han love større plass og hyppigere kontroller.

– Vi har ansatt flere nye tjenestemenn som nå er under utdanning, fått nytt kontrollutstyr og venter fortsatt mer, så det vil bli flere kontroller fremover, sier han.

Som tidligere vil det bli mulig for de bilistene som ikke har noe å fortolle å kjøre forbi.

En gledelig reise

Joakimsen beskriver samarbeidet mellom Norge og Finland i arbeidet om den nye tollstasjonen som unikt.

– Det har vært en glede å få være med på reisen. Det er nesten slik at jeg kunne tenkt å ta noen vakter i nybygget på grensa, sier den Tromsø-baserte direktøren.

Og samarbeidet vil fortsette fremover, for nå skal resten av tollstasjonene på den norsk-finske grensa moderniseres.

– Vi er i startfasen på prosessen, så jeg ønsker ikke si noe utover det. Men, de fleste bygningene er fra 60- og 70-tallet, så da kan vi tenke oss hvordan det ser ut og vil bli seende ut.

Tollstasjonåpning
Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK