Unikt innblikk i dagliglivet i Tromsø for 170 år siden

At to brødre var ivrige brevskrivere, gir økt kunnskap om dagliv liv og virksomhet i Tromsø på midte av 1800-tallet.

Brev fra Mack

brevene fra Mackbrødrene i nord til familien som ble tilbake i Tyskland, er fulle av beskrivelser om livet i Tromsø.

Foto: Per Einar Grønmo / nrk

De to brødrene det er snakk om, er Georg og J.F.D. Mack, som begge utvandret fra Aachen i Tyskland til Tromsø, tidlig på 1800-tallet.

Ivrige brevskrivere

Begge brødrene sendte jevnlig brev hjem til familien i Aachen. I brevene beskrev de to sin nye tilværelsen langt mot nord, og ikke minst smått og stort om daglig liv i småbyen Tromsø.

Og familien i Tyskland gledet seg over brevene, ja i så stor grad at de tok vare på brevene.

Tilbake i Tromsø

Torsdag kom ikke mindre enn 300 brev som brødrene skrev i årenes løp, tilbake til avsenderstedet.

Det var Ernst Mack, siste etterkommer etter familien Mack i Aachen, som tok turen nordover for å overlevere brevene til sine slektninger, familiene Mack og Bredrup i Tromsø.

Harald Bredrup og Ernst Mack

Administrerende direktør i Mack, Harald Bredrup, mottar brevene fra Ernst Mack.

Foto: Per Einar Grønmo / nrk

Tilgang for alle

Men det er ikke bare familiemedlemmene som skal ha gleden av å lese disse gamle beskrivelsene av den unge byen. Etter planen skal brevene bli gjort offentlig gjennom Statsarkivet.

– Dette er håndskrevne brev, de er kostbare og like viktige for historien som papyrusruller og hieroglyfer, og de er vitnesbyrd fra en svunnen tid, sa Ernst Mack da han overleverte brevene.