NRK Meny
Normal

Ungdommer skyr omsorgsyrkene

Fagforbundet i Tromsø advarer ungdommer mot for dårlige arbeidsvilkår i pleie- og omsorg. Og rekrutteringa går ned.

Fagforbundet i Tromsø advarer ungdommer mot å velge omsorgsyrket. Mange blir gående i årevis på korte kontrakter uten å få fast jobb, og politikerne prioriterer ikke å satse på flere hele stillinger.

Det mener hovedtillitsvalgt Kerry Macallan i Tromsø kommune:

– Man er ikke garantert 100 prosent stilling når man er ferdig med utdanningen, og da får man ikke en anstendig lønn å leve av, sier hun.

Du kan ikke leve av å ha et kort vikariat i ei kvart stilling og så gå og vente på om du får ei ekstravakt eller ikke.

Torgunn Bendiksen, Fagforbundet i Tromsø

Macallan sier dette går greit for dem som går i yrket i dag, men svært få unge har lyst til å ha en slik arbeidshverdag.

– Ungdommer satser ikke på et yrke hvor de ikke er garantert lønn og man samtidig bare må springe fortere og fortere, sier hun.

Stadig færre vil ta utdanninga

Gøril Bertheussen

Rådmann Gøril Bertheussen i Tromsø sier politikerne heller har prioritert å holde utgiftene innen pleie og omsorg nede.

Foto: Tromsø kommune

Seksjonsleder Randi Pedersen for Helse og sosial i Fagforbundet i Troms bekrefter at det er lav interesse for å utdanne seg til pleie- og omsorgsyrkene:

– Beklageligvis ser vi en nedgang til rekrutteringa til disse yrkene. Vi klarer heller ikke å fylle lærlingeplassene som er opprettet i fylket, sier hun.

Skyr små stillingsprosenter og korte vikariater

Kollega Torgunn Bendiksen i Fagforbundet i Tromsø har jevnlig kontakt med ungdommer for å snakke om deres fremtidsplaner. Hun sier mange er skeptiske til yrker hvor man kan forvente kvarte stillinger og korte vikariater:

– De sier at de ikke ser for seg å leve av det.

Politikerne har heller holdt utgiftene nede

I Tromsø har kommunen valgt ikke å gjøre noe med de korte stillingene. Rådmann Gøril Bertheussen i Tromsø sier det koster for mye å gjøre deltidsstillingene om til heltidsstillinger.

– Dette vil være et forholdsvis stort beløp, og i Tromsø har vi prioritert å holde utgiftene nede innen helse og omsorg.

Rådmannen sier politikerne må ta grep for å bedre situasjonen.

På lang sikt er man nødt til å ta tak i dette. For det må være sånn at man skal kunne leve av en jobb innen pleie og omsorg.

Frykter fremtiden

Hovedtillitsvalgt Macallan frykter hvordan framtida blir.

– Det trengs flerfoldige tusen hender i pleie- og omsorgsyrkene framover. Så lenge politikerne de ikke gjør noe, vil problemet bare øke, sier hun.