Ungdommer refser kommunen for dårlig språk

Harstadungdom refser kommunen for dårlig språk. De mener svært få forstår kommunes ordensreglement for skolene.

Miriam Kristiansen og Katharina Sofie Schjølberg

Miriam Kristiansen og Katharina Sofie Schjølberg refser kommunen for dårlig språk.

Foto: Nils Mehren / NRK

Da kommunestyret sist var samlet, ble politikerne satt til veggs av ungdomsrådet.

De mener språket som blir brukt i ordensreglementet for skolene er uforståelig.

– Språket er i alle fall for komplisert til at unger forstår det, men også mange voksne. Til og med ungdomskoordinatoren i kommunen har problemer med teksten, til tross for at hun er 26 år med bachelorgrad, sier nestleder i ungdomsrådet, Miriam Kristiansen.

Komplisert

Det var hun som tok ordet i kommunestyret og i klartekst fortalte politikerne og kommunens administrasjon.

Og sant nok, språket i det som kalles forskrift om ordensreglement for Harstad kommune er komplisert.

Til tross for at forskriften har til hensikt – som det står – å gjøre Harstadskolen til en trivelig arbeidsplass for elever og ansatte. Det er lange knirkete setninger, med tankestreker og komma, innskutte bisetninger, delt opp i 6 kapitler og 7 paragrafer.

Fra kapittel 4 § 6, kulepunkt 8, kan vi lese følgende:

  • «Elevens kontaktlærer plikter så langt det er praktisk mulig å holde de foresatte kjent med problematisk adferd, slik at de foresatte kan gripe inn så tidlig som mulig».

– Hvis det er meningen at folk skal lese dette, anbefaler jeg at de skriver det om, slik at det er lettere å forstå. De trenger ikke gi elevene paragrafene, det er neppe noen av elevene som vil sjekke det opp selve lovteksten. I tillegg er det ord innimellom som ikke er så lett å forstå, sier ungdomsrådslederen.

Fin påminnelse

Maria S. Fjellstad

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V), er fornøyd med at ungdomsrådet klager på vanskelig byråkratspråk.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad som skjønte hva ungdommene sa, kom straks med et forslag om at administrasjonen bør gjøre sitt for å forenkle språket i skolereglementet.

– Ungdomsrådet har helt rett, og jeg er glad for å få sjansen til å fremme forslaget i kommunestyret, sier varaordføreren.

Henry Andersen er kommunens rådmann for skolesaker, han har stor sympati for elevenes argumenter.

– Dette var en skikkelig påminnelse fra et våkent ungdomsråd, sier han. Her sitter vi og er byråkrater og lager ordensreglement. Et reglement som stort sett er skrevet for skoleledere og lærere, men så glemmer man at dette også er for elevene og foreldrene.