NRK Meny
Normal

UNE anker Yalda-dommen

Utlendingsnemnda anker dommen fra Oslo tingrett i Yalda-saken. Tingretten mente nemndas avslag på opphold var ugyldig.

Yalda Bahadori

Asylbarnet Yalda Bahadori i Tromsø.

Foto: NRK

11 år gamle Yalda Bahadori og foreldrene har i flere år kjempet for å få bli boende i Tromsø.

4. desember fikk de medhold for å få bli i landet da Oslo tingrett konkluderte med at utvisningsvedtaket er ugyldig.

Mandag 16. desember ble det klart at Utlendingsnemnda (UNE) anker denne dommen.

UNE: – Feil juss

I Oslo tingrett ble UNE også dømt til å betale familien 223.151 kroner i saksomkostninger.

– UNE kommer til å anke av grunner som handler om mer enn denne enkeltsaken. Det handler om våre beslutningstakeres rett og plikt til å gjøre skjønnsmessige avveininger og hva som da kan regnes som tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE til NTB.

Og hun fortsetter:

– Deler av tingrettens dom er feil juss som ikke bør bli stående. Betydningen av å operere med ulike identiteter overfor ulike lands utlendingsmyndigheter bagatelliseres, men det er ingen bagatell å oppgi ulike identiteter i ulike land, sier Aursnes.

Yalda-rettssak

Yalda-saken har engasjert mange. Her får 11-åringen en klem fra en kvinne da saken var oppe i Oslo tingrett.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Kjempet i mange år

Familien kom til Norge som asylsøkere i 2005, og fikk avslag på oppholdstillatelsen i landet. De og frykter at de blir splittet dersom de blir sendt ut av Norge, fordi Yaldas far er fra Afghanistan og moren fra Moldova.

Utlendingsnemnda har hele tiden ment at det ikke er grunnlag for å gi familien opphold i Norge, og at familien ikke står i fare for å bli splittet – da de kan få familiegjenforening i morens hjemland Moldova.

– Denne familien har søkt asyl i Danmark, Norge, Sverige og Østerrike, og de har operert med flere identiteter og flere asylhistorier. Europeiske utlendingsmyndigheter samarbeider om å unngå den type asylshopping, og dette utgjør tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Familien har videre unnlatt å samarbeide om retur etter tidligere avslag, sier UNE-direktøren til NTB.

– Riktig å anke

Samtidig understreker hun at det er mye i dommen fra Oslo tingrett som UNE mener er riktig.

– Særlig verdt å nevne er at dommeren ikke finner brudd på barnekonvensjonen og at far vil kunne forenes med familien i Moldova. Men siden dommeren likevel fant vedtaket ugyldig, ut fra en begrunnelse som ikke bør bli stående, finner vi det riktig å anke.

I fjor stevnet familien staten på grunn av utvisningsvedtaket. Familien fikk først medhold i tingretten om at de kunne få bli i landet. Denne rettsavgjørelsen ble anket av Utlendingsnemnda. Samtidig fattet nemnda et nytt vedtak om å nekte familien opphold.

– Verste julegave

Ronja Trolie i støttegruppa for familien reagerer sterkt på at UNE nå anker avgjørelsen.

– Det er helt forferdelig, og det er vanskelig å sette seg inn i hvordan Yalda og familien har det nå. Yalda er en liten jente og må nå få fred. Dette var kanskje den verste julegaven hun kunne fått. Vi stiller oss helt uforstående til UNEs anke, sier Trolie til NRK.

Stort engasjement

Yalda-saken har skapt stort engasjement både i Tromsø og resten av landet.

Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort (H), reiste selv til Oslo for å vise sin støtte da tvistesaken startet i Oslo tingrett.

Saken oppdateres.