NRK Meny

Undervisninga skal bli bedre

Undervisningsevaluering blir nå innført i alle skolene i Troms. - Dette gjør vi som ett av flere grep for å øke kvaliteten i tromsskolene, sier fylkesråd Roar Sollid. Undervisningsevaluering betyr at elever og lærere sammen vurderer og forbedrer opplæringen i ulike fag i videregående. En rapport viser at alle de videregående skolene i nord scorer dårligst på kvalitet.