NRK Meny

Ulike svar om Utøya-midler

Kontrollutvalget i Karasjok kommune ba mandag om redegjørelse for Utøya-midlene, det melder NRK Sápmi. Utvalget stilte flere spørsmål til rådmannen i Karasjok Elfrid Boine og Helse- og omsorgssjefen, Randi Johansen Paltto. Svarene var ulike, og det er ennå usikkerhet om pengene er brukt -og hva de er brukt til. Rådmannen i kommunen skal se nærmere på saken og levere en rapport om dette til kommunestyret i desember.