UiT-utdannede leger blir i nord

Mer enn halvparten av leger utdannet ved Universitetet i Tromsø arbeidet i 2013 i Nord-Norge, viser en undersøkelse gjort ved UiT Norges arktiske universitet. Samtidig viser tallene at en tredel av fastlegestillingene i nord er besatt av leger utdannet ved UiT, sier seniorforsker Margrete Gaski. Særlig får Tromsø-region mange leger fra universitetet, sier Gaski.