UiT og NTNU samarbeider

I dag ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og NTNU, som har fokus på arktisk teknologi. Rektor Gunnar Bovim og rektor Anne Husebekk mener samarbeidet vil styrke Norge som polarnasjon også i internasjonal sammenheng.
Gjennom avtalen kan begge universitetene dra nytte av hverandres teknologi og forskningsinfrastruktur