UiT-ledelsen består

UiT – Norges arktiske universitet har valgt Anne Husebekk som rektor også for de neste fire årene. Prorektorer blir som i dag Kenneth Ruud og Wenche Jakobsen. Siden bare ett rektorteam stilte til valg, var det kun knyttet spenning til hvor mange som benyttet stemmeretten sin ved valget. Og det var det bare 6,5 prosent av de stemmeberettigede ved UiT, totalt 1174 personer, som gjorde.