UiT har fokus på sikkerhet

Universitetet i Tromsø har strenge regler for å ivareta sikkerheten til studenter som er på feltarbeid. Det sier prorektor Wenche Jakobsen, etter at to studenter havnet i sjøen etter kollisjon med en hval i går. Vi har flere utdanninger der det er forbundet med en viss risiko å være i felt, og vi jobber kontinuerlig for å hindre ulykker, sier hun. I neste uke skal ledelsen gå gjennom det som skjedde i forbindelse med hvalkollisjonen.