Normal

UIT går fra åtte til seks fakultet

Universitetsstyret har etter en lang debatt enstemmig vedtatt at det skal være seks fakultet ved UiT i framtiden.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Hovedgården ved UiT i Tromsø.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Torsdag møttes UiT-styret for å ta en beslutning rundt organisasjonsstrukturen til fakultetene ved UIT. Det gikk fra 8 til 6 fakultet, hvor blant annet det juridiske fakultetet fikk bestå. Det var kun en person i styret som var imot vedtaket, mens resten av styret var for.

Rektor Anne Husebekk åpnet styremøtet ved å si om det viktigste i denne prosessen er å styrke kjerneaktivitetene ved universitetet.

– Vi må se helheten og stille spørsmål som; «hva skal til for å løfte UiT faglig?», sa Husebekk til styret.

I vedtaket er det disse fakultetene som består:

• Det helsevitenskapelige fakultet med Avdeling for vernepleie og Idrettshøgskolen.

• Fakultet for naturvitenskap og teknologi med fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap

• Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

• Det juridiske fakultet

• Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

• Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanningen med Institutt for reiseliv og nordlige studier og Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Innstillingen til fem fakulteter som ledelsen foreslo og universitetsdirektøren, Jørgen Fossland la frem fikk altså ikke flertall i styret. Debatten var preget av uenighet om hvor mange eller hvor få fakultet man skulle gå for. Forslag om fire og fem fakultet ble debattert, før det endelig ble vedtatt seks.