UiT-fusjonen: Nå blir universitetet tredje størst i landet

Styrene ved UiT og høyskolene i Harstad og Narvik vedtok tirsdag hvordan det nye, sammenslåtte universitetet skal organiseres.

Bodil Olsvik (HiH), Arne Erik Holdø (HiN) og Anne Husebekk (UiT)

Rektorene Bodil Olsvik (HiH), Arne Erik Holdø (HiN) og Anne Husebekk (UiT) ble enige om å utsette ny organisasjonsstruktur.

Foto: Stig Brøndbo / UiT

Arbeidet med å slå sammen UiT – Nores arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik nærmere seg nå slutten.

Tirsdag vedtok styrene hovedtrekkene i den nye organisasjonen.

– Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø. Vi er fornøyde med å ha oppnådd enighet om en felles modell på et vanskelig og viktig punkt, sier rektorene i en felles pressemelding.

Et komplisert spørsmål har vært hvorvidt det skal opprettes et eget fakultet i Harstad, med ansvar for fagtilbudene innen vernepleie, sikkerhet og beredskap.

Styret sier at det vil styrke disse tilbudene, men mener det er for tidlig å ta en beslutning om miljøet skal få fakultetsstatus.

Dette vil bli avgjort når det foreligger en plan for endelig reorganiseringsprosess av UiT.

Styret ber om at en slik plan blir lagt fram i løpet av våren 2016.

Høgskolen i Harstad

Spørsmålet om et eget fakultet lagt til Høgskolen i Harstad er utsatt inntil videre.

Foto: Mathis Eira / NRK

Krav fra Harstad

Spørsmålene om fakultet i Harstad har vært en betent sak gjennom hele prosessen.

For tre uker siden gikk de hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Harstad ut med et absolutt krav om at det måtte komme et fakultet til byen.

Dersom ikke styret ville imøtekomme dette, burde hele sammenslåingsprosessen stoppe, mente de.

Tilknyttes fakulteter i Tromsø

Når det gjelder tilbudene innenfor økonomi-, organisasjons- og ledelsesutdanning ved høgskolene i Harstad og Narvik, så skal disse ligge under Handelshøgskolen ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i Tromsø.

Utdanningene innen sykepleie, med tilhørende etter- og videreutdanning overføres til Det helsevitenskapelige fakultetet, og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag.

Av styrets vedtak framgår det at det skal opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, med ledelse fra campus i Narvik. Dette fakultetet får flere institutter innenfor fagfelt som industriell teknolog, bygg og datateknikk.

3. største universitet

Fusjoneringen betyr at UiT blir det tredje største universitetet målt i studenttall, med virksomhet over hele Nord-Norge.

– Sammen blir vi en viktigere institusjon for å besvare spørsmål om blant annet klima, teknologi, velferd og helse, skriver rektorene.