Uholdbar situasjon ved Altevatn

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og hans svenske kollega Sven Erik Bucht møttes i juni, der de diskuterte reinkonflikten ved Altevatn i Bardu. Begge var enige om at det er uholdbart at det ikke er på plass et nytt lovverk. Dale planlegger en endring i lovverket, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal til NRK.