Uetisk handel: – Norske myndigheter må ta ansvar

Norske myndigheter gjør for lite for å sikre at ikke innkjøpene de foretar bidrar til menneskerettighetsbrudd. Det mener organisasjonen Initiativ for etisk handel.

Seniorrådgiver Magne Paulsrud

Magne Paulsrud mener norske myndigheter gjør for lite for å sikre at innkjøpene de foretar ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Private bedrifter er flinkere enn de offentlige til å sette krav til at produktene de kjøper produseres på en etisk måte.

Fremtiden i våre hender anslår at så lite som fem prosent av offentlige innkjøp i Norge tar hensyn til om de som lager produktene har verdige arbeidsforhold.

– Norske myndigheter gjør alt for lite, mener Magne Paulsrud,som er seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel.

HINAS fokuserer på etikk

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) i Vadsø er en av svært få av landets rundt 3500 offentlige bedrifter som tenker på etikk når de handler.

Sammen med Oslo kommune og NTNU var HINAS årets finalister til etikkprisen «Ikke for enhver pris». Prisen skal fremme etiske aspekter ved innkjøp i offentlig sektor, og ble delt ut til NTNU under Difis årlige anskaffelseskonferanse.

– Pådriver for etisk handel, sier juryen om HINAS etter anskaffelse av engangshansker.

Denne uken var en del av prosjektlederne, samt noen fra ledelse og administrativ stab hos HINAS samlet for å lære mer om etisk handel, og hvordan dette kan få økt fokus i fremtidige anskaffelser.

Initiativ for etisk handel vil at det skal bli flere som fokuserer på etisk handel, og at HINAS skal bli enda bedre. Og ifølge Paulsrud trengs det å tas tak.

Magne Paulsrud og Ragnhild Melleby Aslaksen

HINAS vil lære mer om etisk handel, og hvordan dette kan få økt fokus i fremtidige anskaffelser.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Langt igjen

Fremtiden i våre hender anslo i 2012 at maks fem prosent av offentlige virksomheter setter etiske krav til sine leverandører.

Kurs i etisk handel

Utviklingsdirektør i HINAS, John-Christian Lervik tror de i ganske stor grad kan bidra til å sørge for bedre forhold nedover i leverandørkjedene.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Ingen er imot menneskerettigheter, så det er nok litt sammensatt hvorfor det er slik, mener Paulsrud.

Totalt står offentlige innkjøp for rundt 15 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

Utviklingsdirektør i HINAS John-Christian Lervik tror at HINAS som står for offentlige innkjøp for nesten fire milliarder kroner, i ganske stor grad kan bidra til å sørge for bedre forhold nedover i leverandørkjedene.

Flinke bør få fordeler

Initiativ for etisk handel vil at de private aktørene som er flinke skal få fordeler fremfor andre bedrifter.

– Det er et tiltak som kan sørge for at enda flere private vil tenke på hvordan varene er laget. Paulsrud er lei av å vente på det offentlige skal bli bedre på det samme. Nå må et regelverk på plass, mener han.

Det private er kommet lengre enn det offentlige når det kommer til å stille etiske krav, og Paulsrud mener en del av forklaringen er at de har mer å tape på et dårlig omdømme enn de offentlige aktørene.

Mer kunnskap

Direktorat for offentlige anskaffelser og IKT har ansvaret for at offentlige virksomheter blir bedre på etisk handel.

Marit Holter- Sørensen som er seksjonsleder for offentlige innkjøp vil ikke mene noe om lovforslaget til Paulsrud, men utelukker ikke at det vil funke.

I likhet med initiativ for etisk handel tror hun mer kunnskap er det som skal til for at situasjonen blir bedre. Derfor lager DIFI maler og andre hjelpemidler for at det skal bli enklere. For konsekvensen av at det tar lang tid, mener hun er at det vil ha en god effekt.