Uenige om utredning

Jens Ingvald Olsen i partiet Rødt reagerer på at gruppeleder i Frp på fylkestinget, John Karlsen reiser tvil om at fylkesordføreren kan lage innstilling om regionreformen. Olsen sier at gruppelederne har sagt seg enige i at fylkesordføreren utreder saken. John Karlsen mener kommuneloven tilsier at det er fylkesrådet, og ikke fylkesordføreren som skal sørge en slik utredning.