Uenige om beredskap

Sykepleierne som driver akuttberedskapen på Bjarkøy, Sandsøy og Grytøya nekter å jobbe gratis. Dermed kan akuttberedskapen i øyriket bli svekka. Mens sykepleierne selv mener de må være to på slike oppdrag, betaler kommunen bare for en. Rådmann i Harstad, Hugo Thode Hansen, sier det er UNN helseforetak som har ansvaret for akuttberedskapen og som bør betale for vaktene.