Forhandlingene stoppet opp – krangler om 10 millioner

Kvalsund kommune krever 1 prosent av all omsetning fra gruvedrift i Repparfjord. Nussir sier nei.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Boreprøver fra Nussir-feltet i Kvalsund.

Foto: Allan Klo

Forhandlingene mellom Kvalsund kommune og gruveselskapet Nussir står nå i stampe.

Kvalsund kommune krever 1 prosent av all omsetning fra gruvedrift i Repparfjord, mens selskapet heller tilføre midler til frivillige lag og foreninger i kommunen.

Det er ventet at gruvevirksomheten i Repparfjord vil få en omsetning på minst én milliard kroner årlig, noe som vil tilføre Kvalsund minst 10 millioner kroner årlig gjennom en prosentvis andel.

– Vi kan ikke stille opp som en bedrift i en kommune, og lage en spesialordning som skal gjelde bare for oss. Dette kan skape komplikasjoner for alle andre bedrifter, sier Rushfeldt.

10 millioner årlig

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Når leder Øystein Rushfeldt i Nussir setter seg ved forhandlingsbordet sammen med kommuneledelsen i Kvalsund, er kravet om 1 prosent et ikke-tema.

Det er nå klart at omsetningen fra de svært store kobber- og sølvfunnene i Repparfjord vil ligge på minst en milliard kroner årlig.

Får kommunen gjennomslag for sitt krav, vil altså 10 millioner tilfalle kommunen, penger som skal gå inn i et aksjeselskap, felles eid av Nussir og Kvalsund kommune, med sistnevnte som hovedaksjonær.

– Vi burde jo kanskje hatt en avtale for lenge siden. Men når man ikke blir enig så kan man ikke underskrive ensidig en avtale, sier Olsen.

Står i stampe

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, vil ikke snakke så mye om denne ene prosenten, men etter det NRK har grunn til å tro, står forhandlingene i stampe på grunn av nettopp dette punktet.

I mellomtiden har Norsk Bergindustri lagt fram en rapport der de anbefaler endringer i skatte- og avgiftssystemet etter en svensk modell.

Dette kan gi norske kommuner større gevinst av lokal mineralutvinning - såfremt regjeringen og Stortinget vil det.

Nussir på sin side, lover å tilføre midler til lag og foreninger i Kvalsund.

– Alle store norske mineralbedrifter har utstrakte ordninger for bidrag til frivillig aktivitet i de kommunene de opptrer i. Det er altså lag, foreninger, idrett og korps. Det er en god tradisjon for det, og det vil selvfølgelig vi også ha i Kvalsund.

– Er et slikt tilbud akseptabelt for Kvalsund kommune?

– Nei det synes jeg ikke, sier ordføreren.