NRK Meny

UDI etablerer flere faste mottak

UDI vil om kort tid gå ut med anbudskonkurranse for å få flere faste mottak for flyktninger og asylsøkere i region nord. – Nå ønsker vi oss også nye aktører til å drifte mottak, forteller Bjørn Fridfeldt, regionleder i UDI. Bare i region nord trenger UDI 2000–2500 nye, faste mottaksplasser dersom de skal innkvartere alle asylsøkere som i dag er i akuttmottak.