NRK Meny
Normal

UD: Uklart hvordan Israels innreiseforbud rammer Norge

Utenriksdepartementet vet ikke hvilke konsekvenser et vedtak i Israel om innreiseforbud kan få, blant annet for politikere fra Tromsø og Trondheim.

Israelsk grensepoliti

Israelsk grensepoliti ved Jerusalem i slutten av februar. Nå kan politikere fra Tromsø bli stoppet ved alle israelske grenser, etter et vedtak i Knesset.

Foto: Majdi Mohammed / AP

Nasjonalforsamlinga Knesset har vedtatt en lov som forbyr innreisetillatelse eller oppholdsrettigheter til alle utenlandske borgere som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel.

Vil avstå fra kjøp

Før jul vedtok flertallet i Tromsø kommunestyre:

«Tromsø kommunestyre viser til at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.»

Ordfører Kristin Røymo understreker at dette ikke er en boikott av Israel.

– Men vi står på trygg folkerettslig grunn når vi gjør dette vedtaket i Tromsø om ikke å kjøpe varer fra okkupert område.

UD: – For tidlig

Pressetalsmann Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet sier dette om vedtaket som er gjort i Israel:

– Det er for tidlig å si hvilke eventuelle praktiske konsekvenser den nylig vedtatte loven vil få eller når den vil tre i kraft.

Palestina-bevegelsen i Norge reagerer sterkt på den israelske loven om innreiseforbud.

– Angrep på ytringsfriheten

Leder i Fellesutvalget for Palestina, Tora Systad Tyssen, sier i ei pressemelding:

– Dette er et grovt angrep på ytringsfriheten. Vi forventer at den norske regjeringa tar et klart og tydelig oppgjør med dette.

– Å nekte noen innreise fordi de kritiserer Israel sine folkerettsbrudd og ikke vil bidra økonomisk til dem, viser hvor redde Israel er for kritikk av det landet gjør.

UD vurderer Tromsø-vedtak

I likhet med Tromsø har Trondheim kommune vedtatt ikke å kjøpe varer som er produsert på okkupert palestinsk område. Vedtakene er nå til vurdering i Utenriksdepartementet.

Politisk rådgiver Bård L. Thorheim skriver dette i en e-post til NRK:

«Boikott bidrar ikke til å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand. Det er dialog og samarbeid som er nødvendig for å løse konflikten. Norge har gode forbindelser med både israelerne og palestinerne, og vi ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter. Utenriksdepartementet trenger mer tid og har ikke konkludert i spørsmålet om vedtaket i Tromsø kommunestyre med Norges internasjonale forpliktelser.»