NRK Meny
Normal

Får gjøre nye søk etter Vålnes under gulvet til Vollan Gjestestue

Retten gir politiet anledning til å rive deler av Vollan Gjestestue i håp om å finne liket av Per Vålnes.

Skilt Vollan Gjestestue

Tirsdag kom kjennelsen fra Nord-Troms tingrett om at retten har etterkommet politiets ønske om nye søk under nybygget til Vollan Gjestestue.

Foto: Jørn Resvoll / NRK

Politiet ønsket å gjøre nye søk etter Per Vålnes på Vollan Gjestestue etter at de har mottatt informasjon, i form av tips og vitneavhør, om at liket av Vålnes ligger nedgravet under det nye tilbygget til Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn.

Tirsdag kom kjennelsen fra Nord-Troms tingrett om at retten har etterkommet politiets ønske om nye søk under nybygget til Vollan Gjestestue.

De gir anledning til ransaking, men ikke gransking, som politiet ønsket.

– Vi må gjøre en vurdering av rettens beslutning. Politiet begjærte gransking, og retten har konkludert med at vi skal få ransake. Juridisk er det en forskjell på de to begrepene uten at jeg kan gå nærmere inn på det nå. Den biten må vi ta en runde internt på, før vi gir noe ytterligere uttalelse fra politiets side, sier lensmann ved Målselv lensmannskontor, Andreas Nilsen.

Nye søk under nybygget til Vollan Gjestestue vil innebære riving av deler av gjestestuen. Etter det NRK erfarer betyr den juridiske forskjellen at det er usikkerhet rundt hvem som har det økonomiske ansvaret for rivingen.

I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett står det slik: «Dette er først og fremst et rettslig spørsmål, og avgjørelsen får ikke betydning for muligheten til å foreta søket...»

Per Vålnes montasje

Per Vålnes har vært savnet siden desember 2011. Tre personer er siktet for drap på Vålnes.

Foto: NRK

– Vi skal få ansvarlig jurist på saken

Nilsen forteller at dette er juridiske begrep som påtalemyndigheten hos politiet må håndtere.

– Vi skal få ansvarlig jurist på saken til å vurdere beslutningen fra retten, og vil komme med ytterligere kommentarer i løpet av neste uke forhåpentligvis, sier lensmannen til NRK.

Han forteller videre at de må forholde seg til fristen som retten setter for tilbakemelding.

– Det normale er at en slik kjennelse har en frist på 14 dager, sier Andreas Nilsen.

Kjennelsen fra Nord-Troms tingrett beskriver grunnen til avslag på gransking slik: «Vollan Gjestestue er ikke beskrevet som et åsted, men som et mulig skjulested for et lik. Et likfunn vil imidlertid være et reelt bevis som krever gransking av en eller flere sakkyndige. Slik retten ser det fremstår imdilertid selve rivingen/gravingen som et tvangsinngrep (ransaking) som gjennomføres for å avklare om liket av Per Vålnes befinner seg under bygningsmassene»

Savnet siden desember 2011

Den 23. mai i år fremsatte Troms politidistrikt begjæring om gransking under nybygget i medhold av straffeprosesslovens paragraf 237.

Formålet med granskingen er å søke etter liket av Per Vålnes.

Per Vålnes ble meldt savnet kort tid etter sin egen 50-årsdag i desember 2011. Nesten et år senere ble Vålnes tidligere samboer, hennes nye kjæreste og en mannlig venn av paret arrestert, siktet for drapet på Vålnes.

Til tross for omfattende søk, blant annet med miniubåt og georadar, har ikke levningene etter Vålnes blitt funnet. Før jul i fjor ble de tre siktede løslatt etter nesten ett år i varetekt.

Saken ble sendt til riksadvokaten for påtaleavgjørelse i oktober. Riksadvokaten returnerte saken til Troms politidistrikt, og ba dem etterforske saken videre før en eventuell tiltale.