NRK Meny
Normal

Tviler på politikernes mineral-optimisme

Politikerne har overdreven tro på mineralnæringen som redningen for Nord-Norge, mener økonomiprofessor.

Ruvkebargi

I Kvalsund jobber man nå med å åpne en kobbergruve. Men ikke alle tror mineralbransjen vil skape vekst i Nord-Norge.

Foto: Allan Klo

Økonomiprofessoren tror norske mineralprosjekter er helt avhengige av en høy metallpris for å være lønnsomme.

Og det er langt ifra tilfelle for tiden. Lave metallpriser gjør nå at investorer skyr unna mineralleiting.

Kritiserer regjeringen

Erik S. Reinert

Økonomiprofessor Erik S. Reinert tviler på at mineralbransjen blir viktig i Nord-Norge.

Foto: Jarle Vines / Creative Commons

Dette rimer dårligere med politikernes fremstilling av mineralnæringen som Nord-Norges fremtid, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert.

– Man har i regjeringen overhodet ikke tatt høyde for at dette er næringer som er sårbare for prisendringer, uttaler Reinert, som er tilknyttet tankesmien Res Publica.

Det Reinert nå kritiserer er bildet norske politikere har tegnet av mineralbransjen som en stor fremtidsnæring, særlig i Nord-Norge.

For selv om de to siste regjeringene har ønsket flere gruveprosjekter velkommen, sliter bransjen nå med å finansiere mineralleting.

Lave metallpriser er årsaken, og Reinert mener dette viser at norske mineralprosjekter bare er liv laga når prisene er svært høye.

– Den forrige og den nåværende regjeringens satsing på mineralnæringen skjer på et utrolig tynt grunnlag. Man tok utgangspunkt i de høye prisene i 2011, regnet med at de kom til å fortsette, sier Reinert, og legger til:

– Enhver person med litt kjennskap om hvordan mineralindustrien utvikler seg ville sett at 2011 var et historisk toppunkt. For bare to år siden var prisen på for eksempel kobber halvparten så høy, sier han.

Avviser kritikken

Men regjeringspartiet Høyre avviser de langt på vei Reinerts kritikk.

– Det er ganske bred politisk enighet om å utnytte mineralressursene rundt omkring i landet til det beste for lokal verdiskaping og sysselsetting. Men så blir det opp til bedriftene å vurdere om forekomstene er store nok, og om det er mulig å skape økonomi i prosjektene, sier næringspolitiske talsmann, Gunnar Gundersen.

Et eksempel på problemene bransjen nå er inne i er Store Norske sitt forsøk på å selge sitt datterselskap nylig.

Datterselskapet Store Norske Gull satt på leiterettigheter i noen av de mest attraktive områdene i Finnmark.

Likevel var ingen interessert i å kjøpe selskapet, og det ble derfor nedlagt.

– Mineralprisene er lave for tiden, og det er en del andre utfordringer med å sette i gang prosjekter. Det gjør at investeringsviljen i denne typen prosjekter er ikke spesielt god for tida, forteller daglig leder Morten Often.

Tror på arbeidsplasser

Men til tross problemene som nå kommer for dagen i bransjen, er heller ikke Arbeiderpartiets Kåre Simensen klar for å avlyse gruvesatsingen i nord.

Han avviser at suksesshistoriene ikke fins.

– I Kirknes har Sydvaranger klart å bygge opp et livskraftig samfunn og de skaper også arbeidsplasser i dag. Vi har også de samme forhåpningene til Nussir sitt prosjekt i Kvalsund. Denne typen aktivitet skaper arbeidsplasser som vi alle er avhengige av, sier Simensen.

Mange gruveprosjekter har vært kontroversielle, spesielt i Finnmark. Både miljøverninteresser og næringer som i dag bruker områdene mineralselskapene vil inn i, har vært kritiske.

De får nå langt på vei støtte fra økonomiprofessor Erik S. Reinert.

– Det er et tankekors at man er villige til å ødelegge natur og reinbeiter for resten av planetens levetid for å få ut noen mineraler som kanskje er lønnsomme i et par tre år. Det er et veldig kortsiktig perspektiv fra politikerne, sier han.