Turistbegrensning i Svea

Sysselmannen godkjenner ikke turismeplanene til Store Norske før det er satt tak på antall besøkende i Svea, skriver Svalbardposten. Det er for tida ingen gruvedrift i Svea. Store Norske har laget en plan som legger til rette for turisme i området. I brevet Sysselmannen har sendt til Store Norske står det at de kan godkjenne arealplanen, dersom det settes tak på totalt 100 overnattende gjester i døgnet til reiselivs, forsknings- og undervisningsformål. HMS-sjef Oddmund Rønning forteller at Store Norske kommer til å imøtekomme Sysselmannens innspill.