Tunnelsikring i Lenvik

I september starter arbeidet med utbedring av Fjordgård- og Ørnfjordtunnelene i Lenvik. Det skal brukes 10 millioner kroner på å bedre brannsikring, fjerne gammel vann- og frostsikring, og til å rense fjell rundt tunnelene.