Trusler om omstillinger fører til sterk uro blant forsvarsansatte

Langtidsmelding for forsvaret har ikke gjort situasjonen bedre. På Bardufoss flystasjon henger helikoptermiljøet i en tynn tråd, basen kan bli flytta til Rygge.

Bell 412

Helikopterne kan bli flytta til Rygge, defor føler de ansatte at framtida er usikker.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Uroen er så sterk at vi ikke kan hjelpe alle som tar kontakt, sier fagforeningsleder Torbjørn Bongo, ny forbundsleder i Norges Offisersforbund.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Forbundsleder Torbjørn Bonge i Norges Offiserforbundet er bekymra for framtida til de ansatte i forsvaret.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

– Mange ansatte i forsvaret synes begrunnelsen som er gitt for flytting og nedlegginger er for dårlig, sier hovedverneombudet for Luftforsvaret på Bardufoss, Sverre Sønnerheim.

– Mange reagerer ganske sterkt. Her er det folk som har jobba i mange år og har vært utsatt for mange omstillinger og trusler om omstillinger. De begynner å bli resignert, sier han. Det merkes på folk, de er svært usikre.

Ombudsmannen bekymra

Roald Linaker fra Bardu er Stortingets ombudsmann for alt personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret. Linaker sier at de stadig oftere kontaktes av personell i forsvaret.

Roald Linaker

Roald Linaker er ombudsmann for Forsvaret.

Foto: Bernt Snorre Johansen

– De opplever at ting ikke blir gjort riktig. Det er ikke bare på Bardufoss det er uro i rekkene. Det samme opplever de på Kjevik ved Kristiansand, som skal legges ned og virksomheten flyttes til Værnes. Det er uro på Andøya ved 333-skvadronen og i Heimevernet, sier Linaker.

Hva med husene?

– De ansatte er særlig usikre på om får solgt sine hus dersom de må flytte, sier Sverre Sønnerheim, hovedverneombudet for Luftforsvaret.

– Hva med framtida, kan vi tørre å slå oss ned og satse på ei framtid på Bardufoss? Det er slike spørsmål som opptar folk, livet blir satt litt på vent, sier han.

Har behov for klare signaler

– Ansatte lever med usikkerheten, sier Bongo, forbundslederen i Norges Offisersforbund. – De ansatte har behov for klare signaler. For fagforeninga er det ei utfordring å gi klare svar om hva som er retninga og vilkårene for de ansatte, sier han.

Er de noen forskjell i stillingsvernet for de sivilt ansatte og de militært ansatte?

– De militært ansatte har nok et sterkere stillingsvern. De sivilt ansatte er nok enda mer bekymra enn de i sivile stillinger. Vi må inn i dialog med arbeidsgiver, gå i dialog og finne løsninger for den enkelte. Det blir en tidkrevende prosess og dessverre klarer vi nok ikke å tilfredsstille alle ønsker. Det er viktig at vi klarer å ta vare på det meste av de ansattes kompetanse, avslutter Bongo.