Truet til kurs i selvforsvar

Etter mange drap på journalister i Russland, tar flere nå selvforsvarskurs.

Selvforsvarskurs
Foto: Christian Kråkenes / NRK

I Russland er over 200 journalister blitt drept siden kommuniststaten ble oppløst. Også i vårt nabofylke Murmansk føler journalistene seg ofte truet. Derfor tar de nå kurs i selvforsvar.

- Må tenke på sikkerhet

Penna er et farlig våpen i Russland. Frykten for det frie ord får noen til å drepe. I Murmansk trenes journalister i nærkamp, en ferdighet de kan få bruk for i forsvaret av pressefriheten.

Det russiske journalistforbundet har engasjert profesjonelle instruktører til å trene pressefolk i fysisk selvforsvar.

Raske, effektive og farlige grep og slag innøves kveld etter kveld.

- Journalister må tenke på egen sikkerhet hvis de kommer i farlige situasjoner, sier instruktør Vladimir Sedelnikov.

Føler seg truet

For også i vårt nabofylke føler journalister seg truet:

- Dessverre. I Russland møter vi både folk og situasjoner som kan være farlige. Vi må forsvare oss ofte, ikke bare fysisk. Man må være trygg på seg sjøl og ha styrke til å stå imot, sier Anastasia Jakonjuk, journalist i TV Murman.

Video: Journalister på sjølforsvarskurs