NRK Meny
Normal

Tror Russland vil kvesse klørne

Norge må forvente mer russisk militæraktivitet i nordområdene i fremtiden. Det tror Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier.

Hangarskipet Admiral Kuznetsov

Flere tror Russland vil ruste opp i nord. Her hangarskipet Admiral Kuznetsov.

Foto: ALEXEY PANOV / AFP

Orion-fly fra det norske forsvarer blir oftere enn før kontrollert av russiske jagerfly når de flyr tokt i internasjonalt luftrom mot Kolahalvøya.

Dette er et av flere tegn på et stadig mer russisk militærvesen i nord.

– Vi har sett en økning i frekvensen på hvor ofte de kommer opp og identifiserer oss når vi er på oppdrag som strekker seg inn mot det russiske luftrommet, forteller presse og informasjonsoffiser ved forsvarets operative hovedkvarter, kaptein Brynjar Stordal.

Blir vanligere

Brynjar Stordal

Presse og informasjonsoffiser ved forsvarets operative hovedkvarter, kaptein Brynjar Stordal, bekrefter mer russisk militær aktivitet i nord.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Og eksperter på russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk mener dette er noe Norge må bli vant til.

– Vi kommer til å se mer aktivitet, også om forholdene mellom vesten og Russland kommer til å forbedre seg. Russland har et veldig fokus mot å forbedre sine militære evner.

– Dersom forholdene forverrer seg kan denne trenden styrkes ytterligere, sier førsteamanuensis og spesialist i russisk sikkerhet og forsvarspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk.

Krenker grenser

Katarzyna Zysk

Spesialist i russisk sikkerhet og forsvarspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk.

Foto: Forsvaret

Zysk tror også russerne kan bli mer nærgående med militærøvelser tett opp mot grensa mot Norge.

– Finland og Sverige har for eksempel opplevd at Russland har krenket deres luftrom. Det har vært noen militærøvelser som de har opplevd som ubehagelige, om ikke nødvendigvis truende, sier hun.

Ifølge Dagbladet, som var med Orion-flyene på tokt, kom de russiske jagerflyene opp på siden av Orion-flyene for å observere og fotografere dem når de nærmer seg russisk område i Barentshavet.

Tror ikke Ukraina-krisen påvirker

Etter Ukraina-konflikten har forholdet mellom Russland og Nato mildt sagt vært kjølig. Men i det norske forsvaret er man forsiktig å koble økt militær kontakt i nord med dette

– Jeg tror ikke vi kan si det. Dette har skjedd over tid og over år. Det er mer rutine at de kommer opp og ser. Så jeg vil ikke sette de to tingene så nært sammen, sier Brynjar Stordal.