Tror mange ikke sier fra om seksualiserte bilder

Seks elever ved Finnsnes ungdomsskole er siktet oppbevaring og distribuering av ulovlige bilder. Elevrådslederen på skolen tror problemer gjelder mange flere.

Sigrid Norheim, elev ved Finnsnes ungdomsskole

Elevrådsleder på Finnsnes ungdomsskole, Sigrid Norheim, er glad for at politiet aksjonerte mot skolen.

Foto: LINDA PEDERSEN / NRK

I april aksjonerte politiet mot Finnsnes ungdomsskole, etter bekymringsmeldinger om at flere elever følte seg krenket og til dels trakassert på grunn av bilder som sirkulerte blant skolens elever.

Politiet beslagla mobiltelefonene til seks elever, som er siktet for oppbevaring og distribuering av ulovlige bilder. En del av bildene er av seksuell karakter.

– Jeg tror det er bra at de bekymringsmeldingene kom, sier elevrådsleder på Finnsnes ungdomsskole, Sigrid Norheim til NRK.

– Slik jeg skjønner har det vært ganske sjokkerende tall med jenter og gutter som har delt og som spør om bilder, både blant ungdommer på Finnsnes og på skolen. Det var jo hele seks gutter som ble tatt. Og man kan jo tenke seg hvor mange bilder de kan ha hatt på telefonene sine. Jeg tror det er mange som ikke sier fra om slike ting, sier hun.

Tok bildene selv

– Noe av bildematerialet hadde ungdommene tatt av seg selv og overlevert fortrolig til venner, kjærester og andre, sa lensmann Arnold Nilsen til NRK da saken ble kjent tidligere denne uken.

Elever skal også ha blitt fotografert på skolen uten å være oppmerksom på det.

– Jeg synes absolutt det er på sin plass at politiet aksjonerte i denne saken. Så alvorlig synes jeg den er, sier elevrådsleder Norheim.

– Må involvere seg

Skolen har tidligere opplevd at flere elever fikk tilsendt pornografiske og seksuelt trakasserende meldinger via Facebook.

For snart to år siden innførte Lenvik kommune også mobilforbud på skolene.

Berit Gillebo

Rektor Berit Gillebo sier det er vanskelig å holde seg oppdatert på ungdommens oppførsel på og bruk av sosiale medier.

Foto: Privat

– Forbudet ble først og fremst innført for å unngå at elevene skulle sitte med mobilene i friminuttene, men i stedet delta mer i sosiale aktiviteter slik at dette igjen skulle forebygge mobbing via nettet, sier rektor ved Finnsnes ungdomsskole, Berit Gillebo.

Hun tror deling av den type bilder som denne saken omhandler for det meste skjedde på fritiden.

– Men det er ofte vi som må håndtere konsekvensene på skolen. For eksempel hvis elever føler seg utrygge, så er det gjerne de voksne på skolen som får vite om det først, ikke alltid foreldrene.

– Hvordan har dere merket denne saken blant elevene?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken når den er under etterforskning. For oss er det imidlertid viktig å ha fokus på forebygging, blant annet ved å snakke med både ungdom og foreldre om konsekvenser, risiko og grensesetting.

Politiet har vært innom foreldremøtene til alle klassene på skolen med sine opplegg knyttet til forebygging. I tillegg har de gått gjennom det sammen med elevene.

– Ungdommene lever store deler av sitt sosiale liv via mobiltelefonene sine. Det er et sted vi voksne ikke har så mye innsyn i, derfor har vi satset intensivt på dette med kunnskap, holdninger og konsekvenslære, sier Gillebo.

– Men jeg tror fortsatt det gjenstår en del arbeidsom må følges opp av foreldre og andre voksne, og ikke minst av ungdommene selv.