Tror ikke på kildesortering

Folk i nord har liten tillit til avfallselskapene.

Søppel
Foto: Erik Thorberg, Thorberg, Erik

Hele 39 prosent trur nemlig at svært lite av avfallet som blir levert til gjenvinning, faktisk blir gjenvunnet.

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for det største private avfallsselskapet i Norge, Veo-lia Miljø AS.

For lite informasjon

Direktør Bjørn Kopstad mener avfallsselskapeme gir for lite informasjon om sortering.

- Det er trist at det er slik, for dette handler nok om en misforståelse. Det har nok vært noen kjedelig episoder opp gjennom årene som gjør folk mistenksomme, men stort sett går ting smertefritt, sier Kopstad.

Bård Jørgensen er renovasjonssjef i Tromsø kommune. Han er enig med Kopstad i at det aldri kan bli nok informasjon til publikum.

- Denne typen informasjon forsvinner fort hvis vi ikke pøser ut nye opplysninger hele tiden. I Tromsø er vi flinke, men kanskje ikke flinke nok.

Jørgensen tror det skal veldig lite til for folk mister tilliten til renovasjonsselskapene, og viser til problemene med søppelopphopning ved anlegget i Kiruna, som hele Nord-Norge leverer søppelet sitt til.

- Forholdene i Kiruna er nå ordnet, men dessverre forfølger nok denne saken oss.