Tromvikveien

Flere tiltak skal nå settes i verk for å unngå flere trafikkuhell på fylkesveg 57 til Tromvik i Tromsø kommune. Statens vegvesen vil gi forkjørsrett for fisketrailere og andre kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet. Hastigheten skal også reduseres og det skal settes opp varsel om smalere vei. I vinter har mange tunge kjøretøy stått fast på denne strekninga.