Tromsøpar siktet og fengslet – mistenkt for menneskehandel

En 61 år gammel mann og en 40 år gammel kvinne er siktet for menneskehandel. Paret er varetektsfengslet i fire uker.

Nord-Troms tingrett

Nord-Troms tingrett bestemte at paret varetektsfengslet i fire uker.

Foto: Petter Strøm / NRK

De er begge siktet for brudd på straffelovens paragraf 257.

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år.

Straffelovens paragraf 257

Paret ble pågrepet av politiet tirsdag 4. juni, og ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Nord-Troms tingrett ga påtalemyndigheten medhold i fire ukers fengsling. To uker er med brev- og besøksforbud.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at det er gjort omfattende beslag av materiale i saken.

– Det er nærliggende å anta at gjennomgangen vil kunne utløse behov for ytterligere etterforskningsskritt, skriver tingrettsdommer i kjennelsen.

Yngve Myrvoll, leder ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt sier materialet nå skal analyseres.

politinspektør Yngve Myrvoll

Yngve Myrvoll kan ikke utelukke flere pågripelser i saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har gjennom ransaking gjort en rekke beslag som vi er avhengig av å analysere og sette i sammenheng for å bygge en etterforskning, sier han.

NRK har vært i kontakt med advokat Ulf E. Hansen, forsvarer for den ene siktede. Han ønsker ikke å kommentere saken og henviser til politiet for en uttalelse. Det har ikke lyktes NRK å få tak i den andre forsvareren, advokat Ken Olav Warth.

Fare for bevisforspillelse

Kvinnen driver et massasjestudio i byen. Både hun og den siktede mannen har forklart seg til politiet, men det tas sikte på flere avhør i tiden fremover.

– Retten finner at det i saken her er en nærliggende, reell, praktisk mulighet for at siktede vil forspille bevis om hun løslates nå, skriver tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde.

Samme begrunnelse oppgis som årsak til at mannen også varetektsfengsles i fire uker, og med brev- og besøksforbud i to uker.

– Det handler om etterforskningen som nå går, beslagene som er gjort, og de undersøkelsene som politiet vil gjøre nå uten at de siktede skal kunne påvirke den jobben, forklarer Yngve Myrvoll.

Uavklarte roller

Videre vurderer tingretten at det vil være av betydning for bevisvurderingen å få avklart hvem som er involvert i virksomheten siktede driver, og deres roller i forhold til utnyttelse til prostitusjon.

Politiet ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for etterforskningen.

– Vi har avhørt begge de to siktede. Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og har ikke anledning til å gi ytterligere detaljer i saken, sier Myrvoll.

– Kan det bli aktuelt med flere pågripelser?

– Vi kan ikke utelukke det, avslutter Myrvoll.