Tromsøfirma vil kjøpe altasøppel

Tromsøfirma planlegger å kjøpe søppel fra Alta for å lage kraft i Tromsø. Vefas sier ja, men er likevel skeptisk.

Søppelbil
Foto: Ingar Andreassen / NRK

Søppel fra Finnmark skal fraktes til Tromsø for å bli til energi i et stort energigjenvinningsanlegg kommunen planlegger å bygge.

Vest-Finnmark Avfallsselskap er i utgangspunktet positiv til planen.

Skeptisk til miljøgevinst

Men administrerende direktør Kjetil Romsdal er skeptisk til miljøgevinsten ved å frakte søppel så langt.

- Det er klart at transport i seg selv også er en miljøbelastning. Men i følge de nye retningslinjene for søppelbehandling, så sier faktisk SFT at problemene rundt transport ikke er et tema vi som avfallselskaper skal forholde oss til.

- Fra Vefas sin side, og jeg tror også fra hele bransjen i Nord-Norge, er vi svært uenig i akkurat dette utspillet fra SFT. Vi har jo lange avstander her oppe, og vi ser med skrekk og gru på den dagen da vi skal sende cirka 400 trailere per år ut på dårlige Nord- Norske veier, med avfall i lasta.

Romsdal tror veislitasje, svevestøv, klima langs veien, og miljøplager for de som bor langs ruta er problemer man må ta inn over seg ved lang søppeltransport. Han er forundret over SFT som tror transporten blir uproblematisk.

- Det regnestykke vil jeg gjerne se. Nede på Østlandet der gjenvinningsanleggene ligger tett i tett er nok bildet et helt annet.

- Regnskapet går opp

Bård Jørgensen er direktør i det kommunale avfallselskapet Remiks KF som muligvis skal kjøpe søpla fra Vefas. Han er derimot ikke redd for at transporten fjerner miljøgevinsten.

- Den effekten det har å utnytte avfallet til energiformål, er en så stor samfunnsmessig gevinst at det oppveier den ulempen lang transport er. Vi må huske på at fire tonn avfall som går til energi tilsvarer ett tonn olje til samme energiformål.

Michael af Ekenstam er energirådgiver hos Enova. Han mener at det å kjøre en trailer med søppel fra Alta til Tromsø for å forbrenne søppelet til energi er lønnsomt.

- Da ender man opp med 80 ganger mer energi oppe i traileren, enn den energien som befinner seg i dieselen som skal til for å flytte traileren fra Alta til Tromsø. Så det er veldig mye mer energi i avfallet enn i dieselen.