Tromsø svevestøv-versting

Tromsø var den byen i Norge som hadde flest dager med svevestøvmengde over minimumskravet. 38 dager var konsentrasjonen av svevestøv over 50 mikrogram per kubikkmeter luft, ifølge rapporten fra Miljødirektoratet. Tromsø var også byen med fjerde størst konsentrasjon av nitrogendioksid i lufta.

Biler over Tromsøbrua
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX