Tromsø SV går mot kutt

Tromsø SV går mot de fleste av forslagene om innsparinger fra administrasjonssjefen på neste års budsjett. SV er med i den politiske ledelsen i kommunen. SV vil blant annet opprettholde bibliotekfilialen i Kroken. Partiet går mot å fjerne tilskudd til leirskoler fra 2019. Partiet vil starte bygging av ny gymsal ved Storelva skole neste år, og opprettholde planlagt byggestart for Sommerlystveien barne- og avlastningsboliger i 2017.