NRK Meny

Tromsø oppretter integreringsråd

Kommunen oppretter nå et integreringsråd, som skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent samfunn bygd på toleranse og internasjonalt mangfold, der innbyggerne fra andre land deltar aktivt og integreres i samfunnet. Administrasjonssjefen foreslår seks personer i det nye rådet, alle har bakgrunn som flyktning eller arbeidsinnvandrer.