Skal spare millioner – usikkert hvor mange som må gå

Flyplassen i Tromsø må nedbemanne. Grunnen er at de må spare 25 millioner kroner på drifta i året.

Tromsø lufthavn

Først til våren blir det klart hvor mange ansatte som må slutte.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette gjør vi for å bli konkurransedyktig, og vi har aldri gått med overskudd i Tromsø, sier lufthavnsjef Jonny Andersen til NRK.

Innsparingen i Tromsø er en del av hele Avinor sitt omstillingsprogram som startet i 2015 og skal avsluttes i 2018.

Hele konsernet skal spare 600 millioner kroner totalt, og i januar opplyste Avinor at de kutter 80 årsverk i stab- og støttefunksjoner.

– I Tromsø må vi spare rundt 25 millioner kroner. Det representerer 12–13 prosent av våre driftskostnader, noe som er mye, forteller Andersen.

– Det betyr nedbemanning

Han forklarer at de nå må se på bemanningen for å se om arbeidsoppgavene kan gjøres på en billigere og en mer effektiv måte.

Jonny Andersen

Lufthavnsjef ved Tromsø lufthavn, Jonny Andersen forteller at de aldri har gått med overskudd. Delvis på grunn av tøff og kostbar vinterdrift.

Foto: NRK

– For vår del betyr det nedbemanning. Vi må kikke på om vi er de beste til å gjøre det på billigste måte der det ikke er kritisk, og vi må også se om det er ny teknologi som kan løse oppgaven for oss på en annerledes måte, sier Jonny Andersen.

Først til våren blir det klart hvor mange ansatte som må slutte.

– Jeg kan ikke gi et konkret tall ennå, men det vil være basert på naturlig avgang, frivillighet og til slutt oppsigelser hvis vi ikke kommer i mål med de andre alternativene.

– Må vise at vi er bærekraftig

Lufthavnsjefen sier at dette også handler om lufthavnsavgifter, som flyselskapene må betale for å reise til og fra flyplassene.

– Vårt mål i Avinor er å holde lufthavnsavgiftene noenlunde på det nivået de er på i dag, men til og med redusere dem. Slik at det blir billigere å reise, noe som kommer kundene til gode.

Tromsø lufthavn har alltid gått med underskudd, og Andersen sier at de nå må klare å drifte lufthavnen med et overskudd for å vise at de er bærekraftig. Også for å klare å håndtere fremtidige investeringer, som for eksempel bygging av ny terminal.

– Vi har en veldig tøff og kostbar vinterdrift, lite utenlandstrafikk, ikke nok passasjerer og vi har ikke drevet effektivt nok.

Håper å slippe oppsigelser

Jostein Kleven i NTL Luftfart, som organiserer rundt 40 av de ansatte ved Tromsø lufthavn, håper innsparingene i Avinor ikke fører til oppsigelser for deres medlemmer.

– Vi må gjøre nedbemanningen på en fornuftig måte, og se om vi kan gjøre det ved naturlig avgang, slik at vi slipper oppsigelser i hvert fall.

Blant medlemmene er det ansatte innenfor bakketjeneste, administrasjon, brøytemannskap og brann- og redning.

Kleven sier at de skal være med å drive lufthavnen så effektivt som mulig, men ikke for enhver pris.

– Vi må ha en bemanning som gjør at vi kan yte den servicen som må til både sommer og vinter. Slik at flyene går i rute og at vi har den sikkerheten som må være der.

Robert Gjønnes er leder av Norsk Flygelederforening. Deres medlemmer i flytårnet blir ikke rammet av innsparingene. De har allerede vært igjennom en runde i sitt selskap, Avinor flysikring.