Tromsø kommune sa opp millionkontrakt – nå havner saken i retten

Vannledningene til det store trykkbassenget på Tromsøya har vært lekk i ett år. Tromsø kommune har sagt opp kontrakten med entreprenøren, som selv mener det ikke er grunnlag for oppsigelsen.

Tromsøs nye trykkbasseng

Her bygges Tromsøs nye trykkbasseng på nordspissen av Tromsøya.

Foto: ØRJAN RODAL HANSEN / NRK

Den nye vannfabrikken Nord på Tromsøya skal sørge for vannforsyning til hele byen, og skal etter planen være ferdig neste sommer.

Men utbygginga har ikke gått som planlagt. I over ett år har ledningene fra fjæra og opp til vannfabrikken vært lekk, og er det fortsatt. Kommunen mener hovedentreprenør for prosjektet, Einar Sørensen maskinentreprenør AS, hadde ansvaret for å rette opp feilen, og burde tatt regninga.

11. august løste Tromsø kommune kontrakten med hovedentreprenøren for prosjektet. Det bekrefter vann- og avløpssjef i kommunen, Geir Helø til NRK.

– Tromsø kommune har hevet kontrakten med Einar Sørensen maskinentreprenør AS fordi kommunen mener entreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser, sier Helø.

Vannannlegg under utbygging

Det er uklart når Tromsøs nye drikkevannsanlegg kan tas i bruk.

Foto: ØRJAN RODAL HANSEN / NRK

Betent konflikt

Einar Sørensen maskinentreprenør AS mener det ikke var grunnlag for kommunen å si opp kontrakten med dem.

– Vår advokat holder derfor på å utarbeide en stevning mot Tromsø kommune, sier daglig leder Jon Egil Sørensen til NRK.

Han sier at den tidligere kontrakten med kommunen var verdt om lag 40 millioner kroner, og at en avslutning av kontrakten vil innebære et tap for selskapet hans på minst 15 millioner kroner.

Vann- og avløpssjefen i kommunen bekrefter at saken trolig vil få rettslige etterspill, men vil ikke kommentere en eventuell stevning før den er mottatt.

– Vårt hovedfokus nå er å finne en løsning for å få vannledningene tette, sier Geir Helø.

Ingen av partene vil kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.