NRK Meny
Normal

Tromsø kommune refses for ulovlig bruk av tvang mot elev

Fylkesmannen har avdekket flere lovbrudd ved en skole i Tromsø. De reagerer sterkt på at skolen har brukt systematisk fysisk tvang mot en elev.

Fysisk tvang - montasje

En tromsøskole har hatt nedskrevne rutiner for hvordan de håndterer en utagerende elev med fysisk makt. Dette er ikke tillatt ifølge opplæringsloven.

Foto: NRK/Colourbox.com

I en fersk rapport kommer det fram at den systematiske tvangen som en skole brukte mot en elev er ulovlig og kritikkverdig.

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Hilde Bremnes

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Hilde Bremnes.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi har i den foreløpige tilsynsrapporten avdekket flere lovbrudd. Det sentrale er at vi mener at skolen har etablert og brukt rutiner som inneholder fysisk tvang mot en enkelt elev. Det er ulovlig, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Hilde Bremnes.

I november 2015 kunne NRK fortelle at de ansatte på en barneskole i Tromsø brukte fysisk tvang overfor en elev. Etter en bekymringsmelding tok Fylkesmannen kontakt med skolen og ba om redegjørelse. På bakgrunn av informasjonen fra skolen åpnet de tilsyn.

Slik beskrev skolen selv sine rutiner for hvordan de håndterte en av elevene, en situasjon som har vært krevende over år:

«Elev legges ned på gulvet i mageleie. En holder beina og underkroppen slik at de ligger stille, en holder armene og overkropp slik at de ligger stille (...)».

Fylkesmannen i Troms ba skolen stoppe maktbruken umiddelbart og åpnet tilsynssak mot skolen.

– Alvorlig å etablere rutiner for bruk av tvang og makt

Torsdag presenterte Fylkesmannen sin foreløpige tilsynsrapport i saken. Utdanningsdirektøren karakteriserer saken som alvorlig.

– Når opplæringsloven ikke gir hjemmel for bruk av tvang og makt, så er det alvorlig når det etableres rutiner for bruk av det mot en elev.

Ansvaret for at elever ikke skal utsettes for lovbrudd ligger hos kommuneledelsen, som er varslet om lovbruddene som er avdekket.

Brage Larsen Sollund

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Sollund Larsen.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Kommunen som skoleeier må sikre at tvang og makt ikke brukes mot elever i skolen, sier Bremnes.

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Sollund Larsen, sier til NRK at det som kommer fram i rapporten er så alvorlig at han trenger tid til å sette seg inn i den.

Vi tar denne rapporten på alvor og skal rette opp i det som påpekes. Jeg vil sammen med administrasjonen gå gjennom rapporten og sørge for at ingen blir utsatt for uriktig bruk av tvang. Alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø i Tromsøskolen, sier Brage Sollund Larsen.

– Kommunen må finne ut hvor det sviktet

Kommunen har fått tre uker til å komme med sine merknader til Fylkesmannens foreløpige rapport.

– Deretter vil vi utarbeide en endelig rapport. Da kan det være aktuelt å gi kommunen en frist til å rette lovbruddene og det kan være aktuelt å vedta pålegg dersom det ikke blir rettet, sier Bremnes.

Fylkesmannen konkluderer med at bruken av rutinene har gjort at elevene ikke har fått et godt og trygt skolemiljø.

– Vi regner med at kommunen tar denne saken på alvor. Det blir opp til dem å finne ut hvor det har sviktet og hva de skal gjøre for å rette dette opp.