NRK Meny
Normal

Tromsø fengsel bryter loven

Fylkeslegen i Troms mener det skjer lovbrudd i Tromsø fengsel.

Lukket avdeling ved Tromsø fengsel

Flere lovbrudd rundt medisinhåndteringen i Tromsø fengsel, ifølge Fylkeslegen i Troms.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

– Det er ikke en forsvarlig ordning for utdeling av medisiner til innsatte i Tromsø fengsel, ifølge assisterende fylkeslege Knut Ivar Berglund.

Ifølge en tilsynsrapport fra Fylkeslegen i Troms er det en rekke svakheter ved medisinhåndteringen i fengslet.

  • Det er ikke rutiner for å vurdere om den enkelte innsatte kan administrere egne medisiner.
  • Det er ikke dokumentert i journal om det er gjort individuelle vurderinger av om den enkelte innsatte kan administrere egne medisiner, og det er ikke klart hvem som er ansvarlig for å gjøre slike vurderinger.
  • Administrasjon av LAR-legemidler i helger og helligdager ivaretas av førstebetjenter ved kriminalomsorgen. Det er ikke klart om det er spesialisthelsetjenesten eller fengselshelsetjenesten som er ansvarlig for å sikre nødvendig opplæring av førstebetjentene
  • Når pasienter står på multidose og det gjøres endringer i medikamenter, fremstår det ikke alltid klart for sykepleierne når endringen skal tre i kraft.

Fylkeslegen slår fast at medisinrommet i fengslet er uegnet som arbeidsrom. Istandgjøring av dosetter gjøres derfor på kontoret utenfor medisinrommet.

– Det er ikke tilrettelagt for administrering av medisiner, eksempelvis i forhold til hygiene og plass, sier Knut Ivar Berglund.

Ingen uhell

Tromsø fengsel har 59 soningsplasser. Under kontrollen er det ikke avdekket at det er skjedd uhell med medisiner.

Det er Tromsø kommune som har ansvaret for helsetjenesten i Tromsø fengsel. Kommunen har fått frist til 15. desember å forbedre forholdene.

Overlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune sier de tar rapporten til etterretning og skal finne løsninger innen fristen som er satt av fylkeslegen.

– Vi har vært kjent med de problemene som påpekes, og er allerede i gang arbeid med å få etablert riktige systemer, sier Trandem.